Home

Homepage C.N. de Groot

donderdag 13 september, 2018

Deze site wordt niet meer bijgehouden.

Zie Persoonlijke pagina op Tilburg University voor actuele homepage.

Zie Depository voor complete publicatielijst. Klik op paperclips voor full text.

Recent boek The Liquidation of the Church (2018)

zondag 17 september, 2017

Is religie in westerse samenlevingen aan het uitsterven? Komt individuele spiritualiteit in de plaats van geïnstitutionaliseerde religie? Of is er een terugkeer van religie te verwachten?

Volgens Kees de Groot moeten de hedendaagse ontwikkelingen anders begrepen worden. Er vindt een herverdeling plaats van wat de georganiseerde godsdienst in huis heeft. Zoals failliete bedrijven hun eigendommen in andere handen zien overgaan, verliezen kerken controle over hun bezittingen, initiatieven en activiteiten. Religie overschrijdt de grenzen van parochie en gemeente en verschijnt in andere sociale contexten: in de wereld van vrije tijd, zorg, kunst en cultuur.

Dit boek volgt processen van liquidatie op de voet door een frisse blik te werpen op parochies en kerkelijke bewegingen; mediapastoraat, spirituele centra en geestelijke verzorging; geestelijke gezondheidszorg, musea en theater. Aldus worden nieuwe vragen opgeworpen voor het sociologische en theologische debat over religie in de hedendaagse ‘vloeibare moderniteit’.

De flyer van het boek
Boekpagina bij de uitgever

website door: Webkompaan © 2018 C.N. de Groot disclaimer