Op 5 oktober vindt de presentatie van mijn nieuwe boek plaats. Citaat uit TiU webpagina met alle details:

Is religie in westerse samenlevingen aan het uitsterven? Komt individuele spiritualiteit in de plaats van geïnstitutionaliseerde religie? Of is er een terugkeer van religie te verwachten?

Volgens Kees de Groot moeten de hedendaagse ontwikkelingen anders begrepen worden. Er vindt een herverdeling plaats van wat de georganiseerde godsdienst in huis heeft. Zoals failliete bedrijven hun eigendommen in andere handen zien overgaan, verliezen kerken controle over hun bezittingen, initiatieven en activiteiten. Religie overschrijdt de grenzen van parochie en gemeente en verschijnt in andere sociale contexten: in de wereld van vrije tijd, zorg, kunst en cultuur.

Dit boek volgt processen van liquidatie op de voet door een frisse blik te werpen op parochies en kerkelijke bewegingen; mediapastoraat, spirituele centra en geestelijke verzorging; geestelijke gezondheidszorg, musea en theater. Aldus worden nieuwe vragen opgeworpen voor het sociologische en theologische debat over religie in de hedendaagse ‘vloeibare moderniteit’.

Lees mijn artikel over Liquidatie van de Kerk

 

Uitnodiging boekpresentatie (Dutch) 
De flyer van het boek
Boekpagina bij de uitgever