Cornelis Nicolaas de Groot

roepnaam: Kees

geboren 12 juli 1966
te Den Helder

Studie

1978-1984       VWO (met Grieks en Latijn) aan het Johannes College te Den Helder

1984-1989       sociologie aan de Universiteit van Amsterdam
Faculteit Sociale Wetenschappen, vakgroep Sociologie en Geschiedenis
bijvakken godsdienstsociologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Vrije Universiteit
stage: medewerking aan survey-onderzoek onder de evangelische beweging (VU) en veld­onderzoek bij een pinkstergemeente;
scriptie: De Grote Verdrukking. De eindtijdverwachting van een ondergeschikt regime in wording in de pinksterbeweging
begeleiding: prof. dr. J. Goudsblom en drs. H.C. Stoffels
afgestudeerd: 20 augustus 1989

1989-1993       assistent in opleiding aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden.
proefschrift: Naar een nieuwe clerus. Psychotherapie en religie in het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid
promotoren: prof. dr. C.A.J. van Ouwerkerk en dr. M.B. ter Borg
promotie: 20 juni 1995

1996-2001       theologie (deeltijd) aan de Theologische Faculteit Tilburg
hoofdvak: systematische theologie
scriptie: Authentiek, traditiegetrouw en verstaanbaar. Een proeve van geloofsverantwoording
referent: prof. dr. N.F.M. Schreurs
afgestudeerd (cum laude): 17 juni 2001

2001-2002       Universitaire Pastoraatsopleiding

Werk

1989-1993       assistent in opleiding aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden

1991-1995       toegevoegd docent (godsdienst)sociologie aan de Katholieke Theologische Universiteit (te) Utrecht

1996 en 1998  junior docent godsdienstsociologie aan het Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat te Heerlen

1996-1997       docent levensbeschouwing en maatschappijleer aan het Ashram College te Alphen aan den Rijn;
projectmedewerker aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam;
free lance verhalenverteller en publicist

1998-2002       medewerker kerkopbouw (0.9) aan het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Rotterdam

2000-2002       docent godsdienst- en kerksociologie, onderwijssociologie en kerkorganisatie (0.1) aan de Fontys Hogescholen, afdeling Theologie en levenschouwing (locatie Amsterdam)

2002-heden     universitair docent praktische theologie
aan de Theologische Faculteit Tilburg / Faculteit Theologie en Religiewetenschappen / Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, met detachering bij het Departement Religiewetenschappen en Theologie tot en met 2008.

2008-heden     freelance onderzoeker en publicist
o.a. deelname aan onderzoeksproject ‘Nieuwe vormen van wij’ van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving