Alle publicaties (Research Portal Tilburg University)

Titel bijdrage Medium Titel boek/tijdschrift Jaar Thema
Een gastvrije parochie is niet een gezellige parochie. Tijdschrift Handelingen.Tijdschrift voor Praktische Theologie, 37(2), 2-11. 2010 Dienstbare kerk
The institutional dynamics of spiritual care. Tijdschrift Revista de Estudos da Religião, 10(1), 21-28. 2010 Geestelijke verzorging
Van de redactietafel: Verschijningen! Tijdschrift Theologisch Debat, 8(1), 2-3. 2011 Religie en cultuur
Een experiment in liturgisch theater. Het Laatste Middagmaal. Tijdschrift Tijdschrift voor geestelijk leven, 67(3), 55-64. 2011
Van de redactietafel. Tijdschrift Theologisch Debat, 8(2), 2-3. 2011 Religie en cultuur
Van de redactietafel: Civilisation. Tijdschrift Theologisch Debat, 8(3), 2-3. 2011 Religie en cultuur
De uitdaging van fluïde vormen van kerkopbouw. Tijdschrift Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal, 41(1), 47-57 2011 Liquid religion
Liever naar een geïnstitutionaliseerd vertrouwen. Enige reflecties bij het rapport ‘Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat’. Tijdschrift Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 14(63), 45-51.

met S. Gärtner en J.W.G.  Körver.
2011 Geestelijke verzorging
De ontmoeting van kerk en theater als bron van vernieuwing. Tijdschrift Tussenruimte. Tijdschrift voor interculturele theologie, 2(1), 44-49. 2009 Religie en cultuur
Christelijke jongeren: ongewenste kinderen van de laatmoderniteit? Tijdschrift Theologisch Debat, 6(2), 6-17. 2009 Jongeren
Review of the book Possession, Power and the New Age: Ambiguities of Authority in Neoliberal Societ, M. Wood (2007) Recensie International Sociology, 26(5), 2011
Een pleidooi voor twijfel in het denken over religie en samenleving. Tijdschrift Theologisch Debat, 6(3), 27-30. 2009 Methode
Leiding geven aan wat stroomt. Tijdschrift WKO Nieuwsbrief / Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk,(69), 10-13 2009 Kerkopbouw
Redactie Boek De christelijke staat van Europa. Bergambacht: 2vm. (Theologische Perspectieven, 7) 2011 Cultuurkritiek
Boek met Brouwer, R., Sengers, E., Stoppels, S., & Roest, H. de (Eds.). Levend lichaam: Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland. Kampen: Kok. 2007 Kerkopbouw
Boek met Ploeg, J. van der, Dijk, M. van, Lamers, R., Barnett, J., & Berghuijs, J. (Eds.).  Zoeter-meer tussen hemel en aarde: Ziel en geweten van een moderne groeistad. Zoetermeer: Meinema. 2004 Religieuze identiteit
Boek Kerk in meervoud: Een test voor de parochie. Rotterdam: Diocesaan Pastoraal Centrum 2002 Kerkopbouw
Celebrating Mass Via the Television Screen. Hoofdstuk in boek In P. Post & A.L. Molendijk (Eds.), Sacred places in modern Western culture (pp. 307-312). Leuven: Peeters Publishers. 2011
Onszelf voorbij gespeeld? Hoofdstuk in boek Op zoek naar liturgie in het theater. In J. Verheijen & J. Bekkenkamp (Eds.), Onszelf voorbij. Over de grenzen van verbondenheid (pp. 188-212). Almere: Parthenon 2011
De positie van de pastoraal werker in de kerkelijke organisatie. Hoofdstuk in boek In T. Beugelsdijk & N. Bulter (Eds.), Een eigen charisma. 40 jaar pastoraal werk(st)ers (pp. 185-196). Nijmegen: Valkhof Pers. 2010
Tres formas de religión líquida. Manifestaciones colectivas de la religión en la sociedad secularizada de los Países Bajos. Hoofdstuk in boek In D. Gutiérrez Martínez (Ed.), Religiosidades y creencias contemporáneas. Diversidades de lo simbólico en el mundo actual (pp. 287-308). Zinacantepec, México: El Colegio Mexiquense, A.C. 2010
Theater als wij-water: Gemeenschap en liturgie bij de Bloeiende Maagden. Hoofdstuk in boek In J. Bekkenkamp & J. Verheijen (Eds.), Als ik w!j word: Nieuwe vormen van verbondenheid (pp. 63-80). Almere: Parthenon. 2010
Religie als theater. Homo religiosus, homo ludens, L.G. Jansma & H.J. Tieleman, 2011. Recensie Theologisch Debat, 8(3), 62-63. 2011
Ruimte voor stilte : stiltecentra in Nederland als speelveld van traditie en vernieuwing, J. Holsappel-Brons en Bomen voor het leven. Een studie naar een hedendaag collectief herdenkingsritueel, J. Tonnaer, 2010. Recensie Religie & Samenleving, 6(2), 245-247. 2011
Vredesprijs van Samuel Cohen. Overige De Groene Amsterdammer 2,

2011, January 05.
2011
Heeft de kerk zichzelf overleefd? Beschouwingen over de rol van de kerk in de moderne samenleving, G. Dekker, 2010 en Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland, J.C. Kennedy, 2009. Recensie Religie & Samenleving, 5(1), 80-83. 2010
Politiek reduceert mensen tot losse individuen. Overige Trouw 2010, October 07, p 21. 2010
Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland, J.C. Kennedy, 2010. Recensie Theologisch Debat, 7(2), 60-61. 2010
Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap, R. Brouwer, 2009. Recensie Tijdschrift voor Theologie, 50(4), 476. 2010
Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland, J.C. Kennedy, 2009, 978-90-35132-38-2; Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken, J.C. Kennedy, 2010, Recensie WKO Nieuwsbrief / Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk, 73, 15-17. 2010
Religious America, secular Europe? A theme and variations, P. Berger & G. Davie, 2008 Recensie Theologisch Debat, 6(4), 57. 2009
Religion, Spirituality and the Social Sciences. Challenging marginalization, A. Imtoual & B. Spalek, 2008. Recensie Religie & Samenleving, 5(2), 79-80. 2010
Handboek Religie in Nederland. Perspectief – overzicht – debat, M. ter Borg & e.a., 2008. Recensie Religie & Samenleving, 4(2), 159-160. 2009
Theological issues in fluid ways of being church. Hoofdstuk in boek In W. Gräb & L. Charbonnier (Eds.), Secularization theories, religious identity and practical theology (pp. 356-363). Zürich/Münster: Lit Verlag. (International Practical Theology, 7). 2009 Liquid religion
For love of faith: patterns of religious engagement in a New Town. Hoofdstuk in boek G. Giordan (Ed.), Conversion in the age of pluralism (pp. 91-113). Leiden: Brill. (Religion and the social order, 17). 2009 Religieuze identiteit
Vaste kaders, fluïde vormen. Kerkelijke liturgie voorbij kern en marge. Hoofdstuk in boek In L. van Tongeren (Ed.), Liturgie op maat. Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid (pp. 213-236). Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne. (Meander, 12). 2009 Liturgie
Over de afstand tussen kerkvolk en kerkleiders. Hoofdstuk in boek In R. Nauta (Ed.), Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil (pp. 46-62). Nijmegen: Valkhof Pers. (Publiekslezingen Departement Religiewetenschappen en Theologie Tilburg, 12) 2009 Kerkgeschiedenis
Geestelijke zorg in de gevangenis: Een ander perspectief op categoriaal pastoraat. Hoofdstuk in boek In H.W.M. van Grol & P.J. van Midden (Eds.), Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT. Opstellen aangeboden aan Panc Beentjes bij zijn afscheid als hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg (pp. 91-101). Utrecht: Faculteit Katholieke Theologie. (Theologische Perspectieven, 1). 2009 Geestelijke verzorging