Bisschop treedt op tegen corruptie en geweld

Sint Nicolaas als religieus activist

De bisschop van Myra was een religieus geïnspireerd strijder voor burgers en militairen tegen de omkooppraktijken van de politieke elite. Volgens Kees de Groot is het hoog tijd om eindelijk de kennisachterstand met betrekking tot de historische Sinterklaas weg te werken.

Zich misdragende soldaten, executies in opdracht van een corrupt bestuurder, steekpenningen voor het Openbaar Ministerie, kwetsende scheldtirades door een religieus voorman – deze zijn de ingrediënten van de oudst, en alhier tevens minst, bekende legende over de Heilige Nicolaas van Myra, wiens viering een zo prominente plaats in de Nederlandse culturele traditie heeft gekregen. In de loop der eeuwen is deze figuur en zijn gedenkdag uitgedijd met allerlei reeds bestaande gebruiken en legendes, maar aan de oorsprong ligt zo niet een historische figuur, dan toch een legendarische heilige met zeer oude papieren

Een Grieks handschrift uit de vierde tot vijfde eeuw, Praxis de stratelatis, verhaalt hoe deze strijdvaardige Nicolaas zelfs de keizer vrees aanjaagt. Het is een realistisch wonderverhaal volgens de sandwich-formule: in het doorlopende verhaal is een zelfstandige scène ingebed die het geheel tot een smakelijke vertelling maakt. Een verhaal in drie delen dus, met drie wonderen.

Ter wille van de (her)opvoeding van alle Nicolaasvierders wordt Nicolaas met dit oerverhaal tot leven gebracht. Laat duidelijk zijn: wat wij aan de vooravond van zijn sterfdag vieren, is geen flauw feestje, maar de herdenking van een religieus bevlogen geestelijk leider met een vlijmscherpe tong.

Een vertelling van Kees de Groot naar  Praxis de stratelatis (vierde-vijfde eeuw) in de vertaling van Rita Ghesquiere, Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. Uitgave: Acco/Davidsfonds, 1989.

1 December 2011: Sint Nicolaas als religieuze activist

Vertelvoorstelling in de Hasseltse Kapel, Tilburg